Badania zjawisk pracy kół zębatych

Przy projektowaniu przekładni zębatych stawia się szereg hipotez roboczych co do wpływu poszczególnych czynników wytrzymałości, cichobież-ność, niezawodność, sprawność itp. przekładni zębatych. W warunkach laboratoryjnych można sprawdzać poprawność poszczególnych hipotez w odniesieniu do konkretnych warunków pracy przekładni.

Bezpośredni pomiar sił międzyzębnych za pomocą dynamometrów jest mało realny, stąd w praktyce stosuje się metody pośrednie, które można podzielić na dwie grupy: tensometryczne i akcele^ometryczne.

Metody tensometryczne
Metody tensometryczne określają odkształcenia zęba, a przy znajomości jego parametrów pozwalają określić wartość działającej w danej chwili siły. Istnieją różnego rodzaju przetworniki umożliwiające uzyskanie sygnału elektrycznego proporcjonalnego do odkształcenia zęba. Najbardziej rozpowszechnione są tensometry oporowe, produkowane obecnie w różnych wymiarach, co umożliwia badanie zębów drobnomodułowych. Stosowane są także przetworniki pojemnościowe, które trzeba najczęściej zbudować we własnym zakresie, podobnie jak przetworniki indukcyjnościowe.

Istotną cechą sygnałów elektrycznych otrzymanych z przetworników jest ich impulsowy charakter. Przetwornik zamocowany na zębie wytwarza sygnał tylko w okresie zazębienia jednego zęba, co stanowi drobny ułamek okresu powtarzania się sygnału. Czas trwania impulsu T zależy od prędkości obrotowej koła, liczby zazębień na jeden obrót (najczęściej jednego zazębienia zęba z czujnikiem na obrót) i wskaźnika przyporu w przekroju czołowym.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty