Czujniki pojemnościowe

Uginający się pod wpływem obciążenia ząb stanowi jedną okładkę kondensatora, którego pojemność zmienia się odpowiednio do zmian odległości między okładzinami. Kondensator ten jest wbudowany w oscylator drgań elektrycznych o częstotliwości środkowej ok. 5 MHz. Zmiana pojemności kondensatora powoduje zmianę częstotliwości generatora.

Sygnał o modulowanej częstotliwości może być przesyłany różnymi drogami do odbiornika, gdzie następuje demodulacja sygnału (dyskrymina-tor). Na wyjściu dyskryminatora otrzymuje się napięcie proporcjonalne do ugięć zęba. Układ daje się cechować statycznie i przenosi bardzo szerokie pasmo częstotliwości.

Także i w tym przypadku generator 5 MHz zabudowany jest na kole zębatym i wiruje łącznie z kołem. Rysunek 37 przedstawia koło zębate przeznaczone do tego rodzaju badań. Zęby koła zaopatrzone są w występy, na które można nasadzić większą elektrodę w celu zwiększenia powierzchni okładziny kondensatora. Naprzeciw tej elektrody, stanowiącej zarazem masę układu elektrycznego, wbudowano drugą odizolowaną elektrodę w odległości tak dobranej, aby zmiany odległości okładzin, wywołane ugięciem się zęba, stanowiły nie więcej niż 10%, co zapewnia dobrą liniowość.

W celu prawidłowego doboru parametrów czujnika, który musi być wykonany we własnym zakresie, należy mieć na uwadze następujące zależności.

Pod względem elektrycznym przetwornik przedstawia sobą nie tylko pojemność C, ale jeszcze opór Rv, wynikający ze strat w dielektryku, zależny od częstotliwości, oraz opór Riz zależny od izolacyjności dielektryka i uchwytów kondensatora.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty