Maszyna rolkowa z określonym poślizgiem

Zjawiska występujące w różnych punktach odcinka przyporu bada się na maszynach, w których rolki mają zróżnicowane prędkości obwodowe, określone np. za pomocą wzorów. Różnica prędkości obwodowych pochodzi najczęściej z różnicy prędkości obrotowych przy jednakowych średnicach rolek lub zarówno z różnicy prędkości obrotowych, jak też średnic rolek przy ustalonej wartości ich sumy, tj. odległości osi rolek.

Przykładem konstrukcyjnym tego typu maszyny jest stanowisko badawcze firmy Amsler. Próbki 1 i 2 osadzone są na wałkach napędzanych za pomocą kół zębatych. Próbki jednakowej średnicy toczą się z poślizgiem. Poślizg ten można zwiększyć lub zmniejszyć przez odpowiedni dobór średnicy próbek przy zachowaniu stałej odległości osi wałów.

Maszyna umożliwia uzyskanie nacisku zmiennego w czasie. Do tego celu służy mimośród zmieniający napięcie sprężyny wywołującej nacisk między rolkami. Moment tarcia mierzony jest za pomocą wychylnego ciężaru, a pracę tarcia wyznacza mechaniczny integrator wyposażony w licznik.

Konstrukcja maszyny uniemożliwia uzyskanie wysokich prędkości obrotowych rolek, w związku z czym nie można modelować warunków panujących w przekładniach szybkobieżnych, gdzie zjawiska hydrodynamiczne odgrywają znaczną rolę.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty