Maszyna rolkowa ze zmiennym poślizgiem

Zasadę działania takiej maszyny przedstawiono. Badane próbki osadzone są na wałkach, których odległość można zmieniać wywołując docisk między rolkami. Wałki te napędzane są za pomocą przekładni zębatej o przełożeniu u= 1. Jedno koło zębate połączone jest z rolką za pomocą zwykłego wałka, a drugie za pomocą podwójnego sprzęgła Cardana ustawionego pod pewnym kątem. Widełki sprzęgła są tak ustawione, że wzmagają niejednostajność przełożenia prędkości kątowej. W tych warunkach prędkość drugiej rolki zmienia się okresowo od prędkości minimalnej od wartości maksymalnej.

Pozwala to imitować warunki toczenia i poślizgu na zębach. Na obwodzie rolki można odszukać miejsca, w których prędkości obwodowe są sobie równe, jak to ma miejsce w punkcie tocznym oraz miejsca, w których jedna z rolek wyprzedza drugą. Niestety ze względu na znaczne siły dynamiczne występujące w układzie sprzęgieł Cardana, prędkość obrotowa wałków nie może być zbyt duża, a tym samym nie można imitować warunków panujących w przekładniach szybkobieżnych. Podobny efekt uzyskuje się stosując do napędu rolek mimośrodowo osadzone koła zębate. Krążki są dociskane do siebie określoną siłą i napędzane za pomocą pary kół zębatych o jednakowej liczbie zębów, ale mimośrodowo osadzonych na wałkach. Na skutek mimośrodowego osadzenia kół zębatych ruch wałków i rolek jest niejednostajny. Na pewnej części obrotu krążek napędzany przez współpracującą rolkę, na innej części sam jest krążkiem napędzającym. Otrzymuje się więc znaczną analogię do warunków panujących na zębach. Główna różnica polega na tym, że w przypadku rolek ich promienie krzywizny są stałe, podczas gdy krzywizny zębów zmieniają się stosownie do aktualnych promieni w punktach styku obu zarysów ewolwentowych. Jest to szczególnie istotne w okolicy stopy zęba, gdzie promień krzywizny ewolwenty zdąża do zera, co zgodnie ze wzorem prowadzi do znacznego zmniejszenia promienia zastępczego, a tym samym do znacznego wzrostu lokalnych nacisków, mimo stałej wartości siły dociskowej.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty