Sposoby utrwalania obrazów zużycia zębów

Spotyka się dwa sposoby utrwalania obrazów uszkodzeń zębów. Jeden polega na fotografowaniu powierzchni zęba, drugi na wykonywaniu replik, tj. odcisków lub odlewów dających negatywowy lub pozytywowy obraz powierzchni zęba i jego kształtu. Zawsze korzystny jest opis, który jednak w żadnym przypadku nie może zastąpić fotografii lub odlewu. Trudno jest bowiem w sposób opisowy przedstawić stan zazębienia, tym bardziej, że nieznany jest z góry kierunek dalszego rozwoju zużycia, a tym samym nie wiadomo, jakie cechy powinny być szczególnie dokładnie opisane.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty