Drukuj

Badania modelowe przekładni

Przy badaniach modelowych występują trudności w uzyskaniu podobieństwa chwilowych wartości temperatur na powierzchni zęba. W praktyce bowiem w obu przypadkach stosuje się ten sam rodzaj materiału. Należy się liczyć z tym, że w większych przekładniach, mimo spełniania wielu wymogów podobieństwa, wystąpią większe przyrosty temperatury powierzchni zęba, co może doprowadzić do zatarcia. Stąd zachodzi potrzeba oddzielnego badania problemów zatarcia i wyznaczania krytycznych wartości na drodze rachunkowej lub w skali 1:1.

W podobny sposób za pomocą wzoru można analizować zmiany innych wskaźników, np. wielkości akustycznych. Hałaśliwość przekładni, rozumiana jako stosunek mocy akustycznej do mocy mechanicznej, czyli wielkość bezwymiarowa, nie ulega zmianie, o ile zapewni się pełne podobieństwo mechaniczne. W omawianym przypadku, moc mechaniczna wzrośnie 9 razy, tyle razy wzrośnie moc akustyczna, co oznacza, że hałaśliwość pozostanie na tym samym poziomie, ale poziom hałasu wzrośnie o 10 lg 9,0 = 9,5 dB.

W przeważającej liczbie przypadków badania przekładni prowadzone są przy zbliżonych prędkościach obrotowych, bez względu na wymiary. Nie jest więc spełniony podstawowy warunek dotyczący prędkości obwodowej. Oznacza to konieczność stosowania różnych hipotez dotyczących zmian poszczególnych wielkości w przekładniach zębatych. Największe trudności sprawia ocena wpływu zmiany prędkości obwodowej na zjawiska rezonansowe i wartość współczynnika.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty