Obróbka wyników pomiarowych

Bez względu na to czy mierzona jest wartość skuteczna, czy też średnia wartości ekstremalnych, nie zachodzi potrzeba dalszego uśredniania po czasie wyników pomiarów, ponieważ czynią to przyrządy określające wartość skuteczną lub ekstremalną. Ponieważ w obliczeniach wytrzymałościowych używa się raczej wartości ekstremalnych sił czy momentów, a nie ich wartości skutecznych, przeto w przypadku, gdy doświadczalnie wyznaczono wartość skuteczną, należy ją odpowiednio zwiększyć w celu określenia spodziewanej wartości ekstremalnej. W przypadku sygnałów o przebiegu sinusoidalnym między wartością szczytową a wartością skuteczną zachodzi stały stosunek yfŹ; w przypadkach kół zębatych stosunek ten jest wyższy, ale trudny do teoretycznego określenia. Stąd w orientacyjnych obliczeniach przyjmuje się mnożnik, jak dla sygnału sinusoidalnego. A więc zgodnie z wzorem oblicza się maksymalną wartość momentu dynamicznego z zależności.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty