Badania przekładni na stanowiskach pracy

Badania przekładni na stanowiskach pracy mają na celu najczęściej stwierdzenie stanu technicznego kół zębatych i łożysk. Prowadzone są albo za pomocą bezpośrednich pomiarów wielkości charakteryzujących stan techniczny, albo pośrednio — metodami diagnostyki wibroakustycznej. Innym celem badań przekładni w trakcie ich normalnej pracy jest weryfikacja założeń przyjmowanych w obliczeniach projektowych.

Należą do nich m. in.:
— charakter i wielkość obciążenia przenoszonego przez koła zębate,
— charakter i wielkość nadwyżek dynamicznych powstałych w zazębieniu,
— poziom wytwarzanego hałasu,
— stopień niezawodności działania związany ze stopniem zużycia.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty