Metody badań prototypów

W badaniach prototypów przekładni stosuje się takie same metody badań, jakie omówione zostały w przypadku badania kół zębatych. Dodatkowo sprawdza się tutaj zachowanie łożysk, systemów smarujących, uszczelnień. Oddzielny problem stanowią badania drgań i hałasów.

W przypadku badania hałasów wytwarzanych przez przekładnie celowe jest umieszczenie całego układu napędowego w innym pomieszczeniu, oddzielonym ścianą dźwiękochłonną od pomieszczenia, w którym zamontowano badane przekładnie. Wały napędowe przechodzą przez odpowiednio usytuowane otwory w ścianie działowej.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty